การเข้าใจ UX

คือการเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ผู้ใช้ต้องการทำอะไร แต่มองให้รู้ว่าทำไมถึงต้องการแบบนั้น ถ้าสามารถเข้าใจได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการออกแบบ ลดเวลาในการพัฒนา และช่วยให้โปรแกรมตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริง

Course

UX Workshop

เน้นความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Customer Development การเขียน User Journey และการทำ Usability Test เพื่อที่จะออกแบบโปรแกรมได้ตรงกับใจของผู้ใช้มากที่สุด

UX Apply Workshop

ทดลองออกแบบ UX Process ด้วยตนเอง ผ่านการแนะนำจากทีมงาน และเนื้อหาของบทเรียนที่เน้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการใช้ UX ในองค์กรแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในหน่วยงานของตนเอง

Schedule

Course School Dates Price Book & Detail
Intensive UI 1-2 Nov, 2018 13,900 Gallery
UX Workshop 20-21 Dec, 2018 9,900 Gallery
UI Fundamental 10 Jan, 2019 4,500 Gallery
UI DESIGN ESSENTIALS 19 Jan, 2019 7,900 Gallery
UX Workshop 24-25 Jan, 2019 10,600 Gallery
UX Workshop 28-29 Mar, 2019 10,600 More detail
UI DESIGN ESSENTIALS 26 April, 2019 7,900 More detail
UX Workshop 23-24 May, 2019 10,600 More detail

For Inhouse workshop, please contact 083-236-0009 or kaewkanya@uxacademy.in.th

Service

UX Academy + Ahancer เปิดบริการออกแบบและให้คำปรึกษาแก่ บริษัทที่พัฒนา Web หรือ Desktop/Mobile Application ทั้งบริษัท Enterprise และ StartUp

UX Coaching

ร่วมกับทีมในการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้
และ พัฒนา UX Process
ที่เหมาะกับองค์กร

Usability

วิเคราะห์ UI รวมไปถึง Persona
และ User Journey ของบริษัทผ่าน
การทดสอบกับผู้ใช้จริง

Experience Design

ใช้กระบวนการของ UX
เพื่อออกแบบโปรแกรมบนมือถือ
เว็บไซต์ และบริการ
ที่จะทำให้ผู้ใช้รัก

Testimonial

Corporate Customer

Our customers include many of information architects, graphic designers, service design consultants, web developers, content managers, freelancers and departments inside Thailand’s largest organisations.